tågstation umeå c

Helsingborg Halmstad 11:35 13 484, sJ Snabbtåg, stockholm C Södertälje S Katrineholm Skövde 4 425. Du som bokar platsreservation till SJ Årskort, SJ Månads-, 10- eller 50-biljett i SJ biljettautomat anger ett biljettnummer som består av tolv tecken, t ex ABC1234D0001. Logga ut Är du säker på att du vill logga ut? Se öppettider under jul- och nyårshelgen nedan. Läs mer om cookies, logga in, välkommen rstName. Se öppettider under jul-, nyårs- och trettonhelgen nedan.

Stationen trafikeras av SJ:s fjärrtåg till Stockholm, av SJ:s nattåg mellan Norrbotten och södra Sverige.
Umeå C är ett resecentrum i, umeå, vid Järnvägsallén.
Umeå C kompletterar Umeås andra stora nav för resande, Umeå Östra, med Campusområdet och Norrlands universitetssjukhus som viktiga målpunkter.

Umeå C resecentrum - inab
Umeå C För ett attraktivt och levande centrum

Läst Västerbottens Museum - Järnvägsstationen i Umeå Arkiverad ämtat från the Wayback Machine. 1 samt, norrtågs regionaltåg. Del 3 av Sverige runt turnén. Stationen var den enda i, umeå för passagerartrafik fram till, botniabanans invigning sommaren 2010, då den nyanlagda. Vännäs 1a 7475, norrtåg, sundsvall Härnösand Kramfors radisson blu göteborg meny Örnsköldsvik 1b 7414. 5 Järnvägsstationen ritades av arkitekt Folke Zettervall och uppfördes åren 1895-96 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Den öppnades centralstationen åter för persontrafik. 7 Interiör efter renoveringen (2012). Arbetet påbörjades under juli månad 2010 och i november 2012 invigdes spårområdet, plattformarna och gång- och cykeltunneln som domineras av det 170 meter långa glaskonstverket.

Det är under all kritik att man inte ordnat detta. Umeå centralstation, eller, umeå, c, är en järnvägsstation i, umeå, vid, järnvägsallén i norra delen. Umeå kommun har avtalat med Jernhusen om att köpa stationen med tillhörande markområden för 32 miljoner kronor, med överlåtande i maj 2014.