lantmäteriet uppsala

fler lantmätare men säger att det är svårt att få tag på folk. Läs mer, kartor geografisk information, skriv ut din egen kartbok! Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge. Sedan årsskiftet är miljönämnden ansvarig för verksamheten. Handläggningstiderna här måste bli kortare, men de måste också ge besked om hur lång tid det tar. I februari skulle makarna Israelsson ha betalat reavinstskatt på affären och nu löper dröjsmålsränta på skatten.

Ansökan om att stycka av de dryga 60 hektaren mark och skog gjordes i maj 2010. Men nu ska antalet handläggare utökas med fyra stycken, det vill säga en rejäl förstärkning jämfört med nuläget. Även för köparen Lars-Erik Hedlund har den utdragna processen inneburit problem. Bo Pettersson är den mäklare som förmedlar affären. Det är en stor mängd gamla ärenden som har blivit liggande utan åtgärd. 2007 ansökte han hos lantmäteriet vid Uppsala kommun om avstyckning i Rasbo för en bit mark där det finns byggplaner för 40 bostäder. Läs mer, kartor geografisk information, vill du beställa geodataprodukter? Det kan handla om exempelvis domstolsavgöranden eller att en ny detaljplan ska tas fram.

Lantmäteriet uppsala
lantmäteriet uppsala

Stad gross kampanj uppsala, Uppsalas nya skatepark uppsala, Gränby centrum uppsala butiker, Restaurang i uppsala stockholm och köttbuffen,

Enligt Mikael Johnson beror fördröjningen ibland på att man måste invänta beslut från andra myndigheter. Här ger vi dig tillgång till all denna geodata, så väl aktuell som historisk, exempelvis via e-tjänster. Lantmäteriet har satt upp som mål att ärendena ska avgöras i snitt inom tio månader. Lantmäteriet sorterade tidigare under byggnadsnämnden. Det här skapar osäkerhet för såväl malmö centrum postnummer säljare som köpare, säger han. Men så länge lantmäteriet inte genomfört avstyckningen får de inte en krona, eftersom affären enligt kontraktet inte är genomförd förrän fastighetsbildning har skett. Har du upptäckt ett fel i våra kartor? Först efter 14 månader avgjordes ärendet. I maj 2010 begärde Lisa och Tomas Israelsson i Skyttorp att lantmäteriet skulle stycka av mark de ville sälja. Konsekvenserna för de drabbade kan bli stora men nu utökas personalstyrkan rejält för att reda upp problemen.

lantmäteriet uppsala

Fik i uppsala, Lidl uppsala öppettider bank holiday söndag, Buggskor uppsala,