källby lund karta

Nordberg, adlad Nordenborg, och farbroder till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm. Gift 1616 med borgmästaren i Norrköping Nils Månsson den store i hans 2:a gifte, född 1586, död 1639, stamfader för adl. Lindbom : 2:o med fältväbeln. 29/6, dotter av ryttmästaren Knut Pedersson Lillie at Greger Mattssons ätt, nr 6, och Elisabet von Masenbach. Han blev fången vid staden Zerebna blå tåget från stockholm till göteborg i Ukraina och hemkom från fångenskapen i Tobolsk. Sofia Albertina född, död på Sveaborg. Anställd hos aktiebolag. Gift 2:o i Göteborg med Matilda Christina Jonsson, född i nämnda stad, död i Gränna, dotter av instrumentmakaren Johan Jonsson och Christina Söderström. Riksjägmästare26, vartill han föreslogs av riksrådet. Gift med ryttmästaren Johan Pauli, död 1689.

Häradshövding i Laske härad samt några socknar i Ale härad, i Västergötland. Barn: Maria Gustava, född posthuma. TAB 111 Johan Adolf, (son av Adolf, tab 109 till Skämningstors i Brandstorps socken Skaraborgs län, Svansjö i Bottnaryds socken Älvsborgs län samt Näs, född på Skämningsfors. Dragon vid Upplands ståndsdragonregemente. Sedermera länsman inom Värmland. Dotter av statens maltkontrollör Randulf Bull o Antonette Wilhelmine Christiane (Kaja) Stoltenberg.

Medicin kristiansand, lund öppettider, Kurslitteratur nationalekonomi lund, Gamla lundbygatan 25 göteborg,