annons rektor uppsala universitet

tre lärare (Lisa Ekselius, Anders Ekström och Mats Leijon två studenter (Sara Andersson och Tove Leire (ersatte Caisa Lycken. Nästa steg är att rekryteringskonsulten ska höra med personerna om deras intresse för uppdraget. Värna om kollegiala processer och akademisk frihet. Har gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap samt besitter visionär förmåga och kan omsätta visioner i handling. Hörandeförsamlingens PO-grupp träffades 170404 och diskuterade dels processen, dels möjliga och omöjliga namn. Universitetsdirektören Per Abrahamson har varit gruppens sekreterare. Har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället. Uppsala universitet har.000 studenter,.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor. Har aktivt och framgångsrikt arbetat med såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt samverkat med det omgivande samhället. 1626 (vald 4 maj Gustaf Oxenstierna (Axelsson), rector illustris 1627 (vald 13 jul Benedictus Crusius, professor i svensk rätt 1627 (vald 27 nov Johannes Chesnecopherus, se (vald 12 maj Martinus Stenius, professor i astronomi 1628 (vald 23 nov Jonas Magni Wexionensis, professor i teologi 1629. Sedan 2005 innehar hon kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner, ETP, från Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Om, uppsala universitet, uppsala universitetannons rektor uppsala universitet

As was also the case with most medieval universities, Uppsala had initially been chartered through a papal bull. In 1600 the first post-reformation conferment of degrees took place. The nations were originally seen as subversive organisations promoting less virtuous aspects of student life, but in 1663 the consistory made membership in a nation legal, each nation being placed under the inspectorship of a professor. Beside Uppsala, new universities were founded in more distant parts of the Swedish Realm, the University of Dorpat (present-day Tartu) in Estonia (1632) and the University of Åbo in Finland (1640). The Queen, who would eventually declare her abdication in the great hall of Uppsala Castle, visited the university on many occasions; in 1652 she was present at an anatomical demonstration arranged at the castle for the young physician Olaus Rudbeck. Fjärdingen, the neighbourhood around the cathedral on the western side of the River Fyris. These range from Chancellor of the Realm ( rikskansler ) Johan Oxenstierna (16111657) and Lord Chief Justice ( riksdrots ) Magnus Gabriel De la Gardie (16221686) to the first Social Democratic Prime Minister of Sweden, Hjalmar Branting (18601925). The present Akademiska sjukhuset was founded in 1850 as an organizational merger of the county hospital and the university clinic, and a new building was inaugurated in 1867 on the hill below Uppsala Castle to the southeast.

Annons rektor uppsala universitet
annons rektor uppsala universitet

Lernia uppsala adress, Almunge till uppsala, Varg norr om uppsala,