borrdiameter på 12 spårvidd

av baliser eller radiomottagare ( GSM-R ) för kommunikation med säkerhetssystemet ertms. 1 000 mm i Tyskland, Schweiz, Frankrike. Funssor, swmaker, changta, kee Pang, more, previous. Man kan då transportera smalspårsvagnar på normalspår och vice versa.

Det senare användes mellan Linköping och Västervik under ombyggnadstiden. Stigning 2104 m på 82 km. Spårvidd 891 mm smalspår 3 030 km (3 svenska fot). På dessa ställen finns även persontåg som passerar spårviddsgränser. Spårvidd 544 mm smalspår (22 verktum) har aldrig funnits, men uppgiften förekommer i litteraturen. 950 mm Italien (bland annat på Sardinien och i Neapelområdet Eritrea 914 mm (Tre engelska fot) USA, Spanien ( Mallorca ) 912 mm Georgien ( Borjomi - Bakuriani ) 900 mm i Tyskland, Portugal 800 mm Wengen -alpbanan i Schweiz. När det gäller 1 435 mm och 1 524 mm är det inte tekniskt möjligt att använda treskensspår, eftersom de två räler som då ej skulle vara gemensamma inte skulle få plats intill varandra. Spårvidden 1 000 mm kallas ofta meterspår.

Samma teknik har använts när en linje byggts om till normalspår. Personvagnar måste passa med lokets elmatning, för värme, belysning etc. I Sverige förekommer spårviddsbyte numera endast vid Haparanda. Därigenom fick kurj denna udda spårvidd. Decauvillespår har normalt 600 mm och används framförallt till tillfälliga banor. Försök med spårviddsväxlar har inte varit framgångsrikt. Det har diskuterats om de baltiska staterna med EU-stöd ska bygga om till 1 435 mm, vilket ligger på is (2013).