stockholm vatten länshållningsvatten

till reningsverk. Om du har en entreprenad i en grannkommun (dvs ej Stockholms kommun) kontakta aktuell kommun för att få veta hur ditt länshållningsvatten ska hanteras. Underhållsarbete på Skärmbassäng, renovering av vatten- och avloppsledningar, Balingsnäsvägen och Mellansjövägen. Hitta snabbt, mest sökt, anmäl utebliven sophämtning, vilken dag hämtas mina sopor? Renovering av avloppsledning på Blåklocksvägen, flytt och nyläggning av vatten- och avloppsledningar kring Farsta sjukhem. Vanliga frågor, felanmälan, hjälp oss att bli bättre Återvinningscentraler Öppet idag 09:00-17:00, bromma återvinningscentral Öppet idag 09:00-17:00. Vid utsläpp direkt till mark- eller vattenområde skall Miljöförvaltningen i Stockholm alternativt Huddinge miljökontor alltid rådfrågas, se även respektive kommuners dagvattenstrategier. Kontakta gärna Stockholm Vattens anslutningsenhet.

Stockholm Vatten och Avfall det lokala reningsverket för lakvatten vid Sofielunds Återvinningsanläggning. Livsmedelsindustrier, restauranger och storkök Information till livsmedelsindustrier, restauranger och storkök om fettavskiljare, matavfallskvarnar och vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten. Oavsett om vattnet leds till dag- eller spillvattenledning ska det lägst klara.

Inspektion av Nybohovsreservoaren, renovering av ledningar Snödroppsgränd, renovering av vatten och avloppsledningar. Vatten som innehåller låga föroreningshalter bör inte belasta avloppsreningsverken utan ska behandlas lokalt til exempel i slam- och oljeavskiljare och kan avledas till mark- eller vattenområde. 27/11 Översikt driftinformation, pågående arbeten, renovering av vatten och avlopp på Långkärrsvägen. Renovering av vatten- och avloppsledningar i Gymnasievägen, Huddinge. Renovering av vatten och avlopp på Råbocksvägen. Fettavskiljare, anmäl dig till matavfallsinsamling, kundservice, kundtjänst. Omläggning av vatten- och avloppsledningar. Renovering av avloppsledning, omläggning av vatten och avlopp. Omläggning av vatten och avlopp på Svensborgsvägen. Renovering av vatten avloppsledningar, hälsovägen och Spektrumgången: omläggning avlopp, nyanläggning av vatten- och avloppsledningar längst Måbärsstigen.

Stockholm vatten länshållningsvatten
stockholm vatten länshållningsvatten