tidtabell buss göteborg jönköping

platstillgång). Påbörjade biljetter återlöses ej (tur och retur/10 Enkla där en eller fler resor nyttjats). Flygbussarnas personal kan inte bistå med lyft av personer men hjälper gärna till att packa en rullstol tillsammans med bagaget. 10-resors biljettkort är personligt och giltigt i 12 månader från köpdatum. Fb sertBefore(js, fjs (document, 'script 'facebook-jssdk m/js/platform. Är bussen försenad med mer än 20 minuter eller om det finns skälig anledning att anta försening med mer än 20 minuter mot de tider som anges i tidtabellen, har du rätt till ersättning för annan transport. Om du inte begär ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med: 50 av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter 75 av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter 100 av biljettpriset om förseningen uppgår till. Maxmått för bagage inne i bussen är 40x30x20 cm (gäller bussar med bagageutrymme under bussen). Förlorat, stulet eller skadat bagage ersätts endast om Flygbussarna har orsakat skadan eller förlusten genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Validering av biljett, visa upp utskriven biljett vid ombordstigning. Reser ni i ett sällskap behöver varje resenär ha en egen kopia av biljetten vid ombordstigningen. Om det inte klart framgår vilket pris du har betalat för resan ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett, inklusive rabatter.

Bussresor, göteborg, jönköping från 99 kr FlixBustidtabell buss göteborg jönköping

Om du inte har hunnit köpa en bussbiljett ersätts du för skäliga kostnader för annan transport kristet studentboende linköping minus avdrag för kostnaden motsvarande en enkel vuxenbiljett. Nästkommande avgångar från Jönköping, lIVE! If thats okay with you, just keep browsing. Taxan kan variera för samtal från mobiltelefoner). Nettbuss, samtliga hållplatser finner du här, nettbuss webbplats. 30-dagars och 10-dagars kort: Du har rätt att häva ditt köp av dessa kort om Flygbussarna ändrar förutsättningar för resan efter köpet är genomfört. Tidtabell buss 612, telefon. I övriga ärenden hänvisar Flygbussarna Airport Coaches till resenärens eget försäkringsbolag. Cykeln måste vara förpackad i ett skyddande emballage.

Motorcyklar mässa göteborg
Konsert jönköping idag
Röd sten göteborg